Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

In Nederland mogen gemeenten gebouwen, objecten of structuren aanwijzen als gemeentelijk monument als die betekenisvol zijn in de gemeentelijke context vanwege hun cultuurhistorische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke waarde.

Deze handreiking beschrijft de procedure voor het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument. De stappen die een gemeente doorloopt voor een juridisch gegrond aanwijzingsproces komen een voor een aan de orde. In het stroomdiagram zijn de processtappen schematisch weergegeven. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips voor het aanwijzingsproces, bijvoorbeeld over het contact met de eigenaar en de gemeentelijke adviescommissie, het opbouwen van een dossier, zienswijzen en bezwaarprocedures.

Downloads

Via onderstaande knop kun je de handreiking downloaden.

In boekvorm