Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

In Nederland mogen gemeenten gebouwen, objecten of structuren aanwijzen als gemeentelijk monument als die betekenisvol zijn in de gemeentelijke context vanwege hun cultuurhistorische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke waarde.

Deze handreiking beschrijft de procedure voor het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument. De stappen die een gemeente doorloopt voor een juridisch gegrond aanwijzingsproces komen een voor een aan de orde. In het stroomdiagram zijn de processtappen schematisch weergegeven. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips voor het aanwijzingsproces, bijvoorbeeld over het contact met de eigenaar en de gemeentelijke adviescommissie, het opbouwen van een dossier, zienswijzen en bezwaarprocedures.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de handreiking downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

(Beeldverantwoording: Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten. Publicatie van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Afbeelding van een kasteel of buitenplaats

  Subsidies en fondsen voor monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse gemeenten én de monumenteneigenaren zelf hebben er belang bij dat een monument in goede onderhoudsstaat blijft. De verschillende overheden komen eigenaren van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monumenten (en is sommige gevallen bijvoorbeeld ook beeldbepalende panden) om die reden met verschillende subsidies tegemoet.