De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan

Hoe borg je de cultuurhistorische waarden van een landgoed in het omgevingsplan? En wat als dat landgoed deel uitmaakt van een grensoverschrijdende landgoederenzone, met kilometers lange lanen en zichtlijnen? Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben samen een eerste handreiking ontwikkeld om tot antwoorden te komen. We gaan in op de ontstaansgeschiedenis van de Hollandse landgoederenzone langs de kust, destilleren de kernkarakteristieken op verschillende schaalniveaus, vatten het vigerend beleid samen en geven een aanzet tot verwerking in het omgevingsplan. Met praktische tips!

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de handreiking Landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan downloaden.

Download
Bijeenkomst

Wij organiseren op 31 mei 2022 samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland een bijeenkomst over hoe je als gemeente vervolg kan geven aan dit onderwerp. Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden. Indien je vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Presentatie handreiking Landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan.
Datum: 31 mei 2022
Locatie: Koetshuis van Kasteel Keukenhof, Keukenhof 1, 2161 AN Lisse
Tijd: 13:30 – 17:00

(Beeldverantwoording: uit de handreiking De landgoederenzone langs de kust van Holland in het omgevingsplan. Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland)