Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland  – “Ondanks het grote belang van kerken voor onze gebouwde omgeving vormt de leegloop en dreigende sluiting van kerkgebouwen helaas een trend die al decennialang gaande is. Het is ondoenlijk om een kerk met gemiddeld twintig zondagse bezoekers in stand te houden. De kosten wegen vaak niet langer op tegen de baten. Talloze kerkgebouwen sluiten noodgedwongen de deuren. Een goede exploitatie met een aanvullend programma zou dit kunnen tegen gaan maar, de daaraan gekoppelde stijgende energiekosten hebben op hun beurt weer een nadelig effect en maken de exploitatie vaak niet sluitend. Met alleen restauratie en onderhoud kunnen kerken vaak niet worden behouden, daarom stelt de provincie Noord-Holland in haar cultuurnota 2017-2020 dat een duurzame benutting noodzakelijk is: Het toekomstbestendig maken van het erfgoed waarbij herbestemmingskansen en verduurzaming van de gebouwen een grote rol spelen.”

Download de nieuwe “Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland” op de website van de Provincie Noord Holland.