Expertmeeting Grote Rietschuur, Diemen

Op verzoek van de gemeente Diemen werd op maandag 15 oktober een expertmeeting georganiseerd door het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland om de projectgroep Plantage De Sniep te adviseren over de borging van de hoge architectonische en cultuurhistorische waarden van de Grote Rietschuur en over het wel of niet vastleggen van deze bescherming voorafgaand aan de geplande herbestemming van de voormalige werkboerderij en de herontwikkeling van het omliggende terrein.

De directe aanleiding hiervoor was een verzoek van Bond Heemschut en de Historische Kring Diemen in april 2015 aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als vroeg werk van de hand van de Amsterdamse architect Frank van Klingeren en mede vanwege de aanwezige muurschildering van de hand van kunstenaar Pierre van Soest, volgde vervolgens een voorbescherming van het gebouw. Begin juli 2018 besloot de gemeenteraad om het gebouw vanwege de te hoge onderhoudskosten voor Pantar per 1 januari 2019 uit erfpacht over te nemen en zo het cultuurhistorisch waardevolle gebouw – met veel achterstallig onderhoud – te kunnen behouden.

Download hier het verslag
Contact

Voor vragen of meer informatie over Monumenten Herbestemming in Noord-Holland kunt u contact opnemen met: Reinier Mees, coördinator Monumenten & Herbestemming Noord-Holland (via 072-5204459 of r.mees@mooinoord-holland.nl)