Expertmeeting De Poel, Zuiderwoude

Op 25 januari 2018 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie in samenwerking met de Loods Herbestemming Monumenten van de Provincie Noord-Holland een expertmeeting over het gemaal De Poel in Zuiderwoude, gemeente Waterland. Het gemaal, dat kansen biedt om te worden herbestemd, ligt in een bijzonder gebied aan de Gouwzee, in de luwte van de drukke randstad in de achtertuin van Amsterdam. Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) heeft als eigenaar van het gemaal De Poel aangegeven het gebouw te willen verkopen vanwege de komst van een nieuw gemaal, op steenworpafstand van de huidige locatie.

Doel van de expertmeeting was om de bovengenoemde betrokken partijen bij elkaar te brengen en met behulp van experts als ‘buitenboordmotor’ het herbestemmingsproces te verkennen. Zo kon men gezamenlijk in kaart brengen welke stappen er genomen moeten worden om daadwerkelijk tot een herbestemming van het gemaal te komen. De vooraf opgestelde vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal stond, was welke functies, partijen en middelen ervoor kunnen zorgen dat het gemaal De Poel behouden kan worden en een toekomstbestendige, mogelijk publiekstoegankelijke, functie kan krijgen.

Contact
Voor vragen of meer informatie over Monumenten Herbestemming in Noord-Holland kunt u contact opnemen met: Reinier Mees, coördinator Monumenten & Herbestemming Noord-Holland (via 072-5204459 of r.mees@mooinoord-holland.nl)

Download hier het verslag