Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten te helpen zich voor te bereiden op deze omslag, geeft het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland deze publicatie uit waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor het erfgoed wordt toegelicht. Want hoewel er nog zaken onduidelijk zijn over de precieze uitwerking van de wet, is er al veel te vertellen over wat we wel en niet van de wet kunnen verwachten en hoe we ons kunnen voorbereiden.

Download de publicatie