Erfgoed en de energietransitie: de casus van Hof van Twente

Frank Roole en Rudie Hoogerland van de Transformator deden onderzoek naar hoe gemeentelijke ambities een ruimtelijke vertaling kunnen krijgen met respect voor en inspiratie door het cultuurlandschap. Zij concludeerden dat regiescenario’s meer kansen bieden dan marktscenario’s om het erfgoedlandschap een rol te geven en/of positief te interpreteren.

Bekijk de casus

(Beeldverantwoording: de Transformator)