Digitaal erfgoed: Tips en trucs samengevat

Draagvlak voor erfgoed in de gemeente groeit als je het zichtbaar maakt en deelt. Fysieke objecten, foto’s en kaarten vragen daarbij om een belangrijke stap: het digitaliseren en beschrijven van de collecties. Door de gegevens en het beeldmateriaal online beschikbaar te stellen en via de juiste kanalen te delen, kan een groot publiek worden bereikt. Veel historische verenigingen, archieven, musea, archeologische werkgroepen en andere erfgoedinstellingen dragen op die manier bij aan het verhaal van de gemeente. Maar hoe pak je het digitaliseren van een collectie aan, wat heb je nodig? Waar moet je aan denken? Lees de handige tips en verwijzingen voor meer informatie in de folder ‘digitaal erfgoed’.

Folder Digitaal Erfgoed

(Beeldverantwoording ontwerp folder Digitaal Erfgoed: BLKVLD Uitgevers)