De VraagBaak

In de LinkedIn groep ‘Archeologie, Omgevingswet en kwaliteit leefomgeving‘ delen we kennis, ideeën en best practices op het snijvlak van archeologie en de Omgevingswet. Deze groep is een gezamenlijk initiatief vanuit het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) en  het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

In de nieuwe rubriek ‘De Vraagbaak’ willen wij vragen aan de orde laten komen over archeologie in  relatie tot de omgevingswet. Vragen die aan ons als Steunpunten worden gesteld, of vragen die wij aan jullie willen stellen om de discussie op weg te helpen over hoe we archeologie Omgevingswet-proof kunnen inbedden in het gemeentelijk erfgoedbeleid. Ter inspiratie, overdenking of reminder delen wij graag vragen met jullie.

Doe je mee? Deel je antwoorden of vragen via De Vraagbaak!

Namens het webteam van de groep:

Yvette Burnier en Monica Dütting, Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

Marianne Visser en Anton Cruysheer, STAMU

Hierbij de eerste vraag:

Wat moet je als gemeente minimaal geregeld hebben voor de inwerkingtreding van de omgevingswet met betrekking tot archeologie?