Deadline subsidieaanvraag kerkenvisie: 15 juni

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen voor het opstellen van kerkenvisies. Cofinanciering is hiervoor niet noodzakelijk. De uitkering van de toegekende gelden vindt echter plaats op vaste momenten in het jaar. Vandaar deze oproep: als men gebruik wil maken de septembercirculaire, dan kan dit nog voor 15 juni a.s.

Belang van een kerkendialoog

Juist nu we ons plotseling in de Corona-crisis bevinden, wordt het belang van de kerkenvisies extra onderstreept. Zowel kerken in religieuze functie, of met nevenfuncties, als met maatschappelijk-culturele functies hebben het zwaar en moeten de komende tijd uitvinden in welke hoedanigheid ze verder kunnen.

De kerkenvisie is gebaseerd op een open dialoog tussen de burgerlijke gemeente, de kerkeigenaren en de burgers. Die dialoog betekent in deze tijd des te meer een luisterend oor geven en waar nodig ondersteuning bieden. Dat kan ook door andere (digitale) instrumenten in te zetten om het gesprek op te starten en voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten. Een kerkenvisie biedt de ruimte om zaken anders aan te pakken. Die ruimte is er, zolang het doel (het bieden van een toekomstperspectief voor álle kerkgebouwen binnen de gemeente) het vertrekpunt blijft.

Samen met de andere partijen betrokken bij het Programma Toekomst Religieus Erfgoed kan het Steunpunt u hierover adviseren. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen over de invulling van een kerkenvisie en overige vragen. Bekijk ook eens de kerkenvisie-pagina van het Steunpunt via de onderstaande knop.

Aanvraagprocedure

De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, in mei en september. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u hebt over de decentralisatie-uitkering voor kerkenvisies, kunt u ook naar dit emailadres sturen.

Download hier het aanvraagformulier.

Aanvragen die ingediend worden voor 15 juni ontvangen in september bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. Gemeenten die na 15 juni een aanvraag indienen, ontvangen in principe mei 2021 bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag.

(Beeldverantwoording: Marieke uit Alkmaar, ingezonden voor de collectie MOOI in Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.