Overhandiging van de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied

Op vrijdag 7 december werden de eerste exemplaren van de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Noordelijk Duingebied door de gedeputeerde Jack van der Hoek namens provincie Noord-Holland overhandigd aan de wethouders van de gemeenten waarin dit provinciale archeologiegebied gelegen is: Bergen, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De overhandiging vond plaats in Slot Assumburg te Heemskerk, en werd vooraf gegaan door enkele korte presentaties door Rob van Eerden van de provincie Noord-Holland, Peter Saal van NMF Erfgoedadvies, en Jean Roefstra, plv. beheerder van het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland. In een afsluitende toespraak benadrukte Jack van der Hoek het belang van samenwerking voor het behoud van archeologie.

SCHATRIJK Noordelijk Duingebied belicht de bijzondere archeologie in dit deel van de provincie op aansprekende en inspirerende wijze. Het magazine is ontwikkeld en samengesteld door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, in opdracht van de provincie.  De provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid. Archeologie biedt mogelijkheden voor het verrijken van de leefomgeving. Door samen te werken kunnen we die mogelijkheden optimaal benutten.

Want, zoals gedeputeerde Jack van de Hoek al aangaf: “Goed beschouwd zijn wij met elkaar de schatbewaarders van het verleden.”

SCHATRIJK Noordelijk Duingebied is online te lezen, of kan gekocht worden bij het Huis van Hilde in Castricum.

Eerder verschenen SCHATRIJK Wieringen en SCHATRIJK Waterland.

(Beeldverantwoording: Ted Jansen)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?