Cultureel erfgoed in het omgevingsplan

Het Steunpunt brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan. Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Dit is complexe materie en veel van wat wordt behandeld is nog in ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat in het artikel grondig naar de kansen wordt gezocht. Het artikel begint met een introductie over het ‘wat en hoe’ van het omgevingsplan. Daarna wordt ingegaan op de algemene uitgangspunten voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan en de kansen van het toepassen van verschillende aspecten van cultureel erfgoed. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om het vergunningvrije bouwen zó in te richten dat het bijdraagt aan het erfgoedbeleid. Tot slot staan we stil bij de vraag hoe je kunt samenwerken en nu al aan de slag kan gaan.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je Cultureel erfgoed in het omgevingsplan downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

Losse bladzijden
In boekvorm