Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid 

Erfgoed wordt door steeds vaker betrokken in ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een omgevingsvisie, aan de omgevingstafel of bij planvorming komt erfgoed aan bod. Er is een toenemende aandacht voor erfgoed en integraal werken wordt steeds meer de norm. Ambtenaren van verschillende beleidsvelden werken samen aan ruimtelijke opgaven, denk bijvoorbeeld aan vergunningverlening, groenvoorziening en ruimtelijke ordening, maar ook recreatie, toerisme en educatie. Voor een succesvolle samenwerking en een goede totstandkoming en implementatie van beleid is een breed gedragen erfgoedbesef belangrijk.

Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ontwikkelde speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. In twee online bijeenkomsten, op 1 en 13 juni 2022, werden zij bijgepraat over wat erfgoed is, hoe erfgoed onderdeel is van de Omgevingswet, wat nodig is om monumenten en archeologie te beschermen en hoe het cultuurlandschap kan bijdragen aan de ruimtelijke opgaven van vandaag de dag.

De Basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’ is hier terug te kijken. Heeft u vragen over erfgoed? Stel kosteloos uw vragen aan het loket.

Basismodule 1: Erfgoed & Omgevingswet (1 juni 2022):
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer
Basismodule 1: Cultuurlandschappen & Archeologie (13 juni 2022):
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

(Beeldverantwoording: André Russcher.)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Beknopt verslag Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    Op woensdag 15 mei 2024 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een online-Erfgoedteam over erfgoed in digitale kaartsystemen. In dit artikel delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • In beeld: Steunpunt Erfgoedteam: Op en rondom de hei

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    Tijd voor onze favoriete excursie van ’t jaar: de lente-excursie van het Steunpunt! Dit keer bezoeken we moois op en rondom de hei tussen Hilversum en Laren. We spreken met elkaar af bij Station Hilversum, waar we ons niet uit het veld laten slaan door een klein lente-buitje.