Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid 

Erfgoed wordt door steeds vaker betrokken in ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een omgevingsvisie, aan de omgevingstafel of bij planvorming komt erfgoed aan bod. Er is een toenemende aandacht voor erfgoed en integraal werken wordt steeds meer de norm. Ambtenaren van verschillende beleidsvelden werken samen aan ruimtelijke opgaven, denk bijvoorbeeld aan vergunningverlening, groenvoorziening en ruimtelijke ordening, maar ook recreatie, toerisme en educatie. Voor een succesvolle samenwerking en een goede totstandkoming en implementatie van beleid is een breed gedragen erfgoedbesef belangrijk.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland ontwikkelde speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. In twee online bijeenkomsten, op 1 en 13 juni 2022, werden zij bijgepraat over wat erfgoed is, hoe erfgoed onderdeel is van de Omgevingswet, wat nodig is om monumenten en archeologie te beschermen en hoe het cultuurlandschap kan bijdragen aan de ruimtelijke opgaven van vandaag de dag.

De Basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’ is hier terug te kijken. Heeft u vragen over erfgoed? Stel kosteloos uw vragen aan het loket.

Basismodule 1: Erfgoed & Omgevingswet (1 juni 2022):
Basismodule 1: Cultuurlandschappen & Archeologie (13 juni 2022):

(Beeldverantwoording: André Russcher.)