Basisdocument Zuidelijk Duingebied

In het duingebied van Kennemerland wordt al millennia gewoond, omdat duinruggen van oudsher aantrekkelijke bewoningsplaatsen waren. Door zandverstuivingen zijn oude bewoningssporen veelal begraven en beschermd door een pakket duinzand. Hierdoor zijn ze goed geconserveerd en zeer waardevol voor onze kennis over de bewoning in verschillende tijden. Provincie Noord-Holland heeft het gebied daarom aangeduid als provinciaal archeologiegebied.

Maar hoe ga je om met dit bijzondere erfgoed als er ook ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied? Dit onderwerp kwam ter tafel tijdens een rondetafelgeprek, dat is uitgewerkt tot het Basisdocument Zuidelijk Duingebied. Het basisdocument is via onderstaande knoppen te downloaden. Het Steunpunt publiceerde over het gebied eveneens een SCHATRIJK. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

Download basisdocument

(Beeldverantwoording: Linda Verniers, Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland)