Basisdocument Wieringen

Het voormalige eiland Wieringen herbergt zowel een stuwwallenlandschap als mariene kliffen. Landschappelijk gezien is het gebied daardoor heel interessant. Op verschillende locaties zijn archeologische vindplaatsen bekend, en zijn spraakmakende vondsten aangetroffen. Echter, vanwege het overwegend agrarische landgebruik zijn bij weinig ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Hoe breng je het archeologische erfgoed van Wieringen onder de aandacht? En hoe kun je dit erfgoed laten dienen als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen, voor recreatie en toerisme? Hoe kun je archeologie meer laten beleven door de eigen inwoners en bezoekers van het voormalige eiland archeologie laten beleven? Deze vragen worden beantwoord in het Basisdocument Wieringen, dat via de onderstaande knop is te downloaden. Het Steunpunt publiceerde over het gebied eveneens een SCHATRIJK. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

Download basisdocument

(Beeldverantwoording: ‘Paskaarte van de Zuyder-Zee met alle des zelfs inkomende gaaten’, 1704-1755. Moravische Provinciale Bibliotheek, BP Molla Map Collection)