Basisdocument Waterland

Het provinciaal archeologiebied Waterland bleef lang een onontgonnen veengebied. Alleen op hoger gelegen, droge delen werd het gebied bewoond. Daarvan zijn wel ook archeologische resten uit de prehistorie gevonden. Ook zijn vindplaatsen bekend die bestaan uit kleine huisterpen of -plaatsen, die uit veenplaggen of kleiplaggen werden opgebouwd. Rond de 10e eeuw brak een droge periode aan waardoor het veenmoeras beter begaanbaar werd. Vanaf de 12e eeuw werd het veen ontwaterd en werd het gebied bewoonbaar, en ontstond uiteindelijk het kenmerkende open landschap met het verkavelingspatroon, dijken, waterlopen en lintdorpen.

Archeologie draagt bij aan het verhaal van de geschiedenis van het gebied. Maar hoe kan archeologie in het gebied worden uitgedragen? Deze vragen zijn uitgewerkt tot het Basisdocument Waterland. Het basisdocument is via de onderstaande knop te downloaden. Het Steunpunt publiceerde over het gebied eveneens een SCHATRIJK. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

Download basisdocument

(Beeldverantwoording: Siebe Swart, Collectie RCE 12461-39390)