Basisdocument Oer-IJ

Het ontstaan van het Oer-IJ landschap is een fascinerend proces. Van die ontwikkeling en van de bewoners in het gebied van ver voor de aanleg van het Noordzeekanaal resteren bijzondere vondsten die van nationaal belang zijn.

Het Oer-IJ stond centraal in een webinar van het Steunpunt, waarin Rob van Eerden (provincie Noord-Holland, Rik de Visser (Stichting Oer-IJ) en Jerry Huisman (ProRail) onder leiding van Heleen van Londen (Universiteit van Amsterdam) op zoek gingen naar een antwoord op de vraag hoe je erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, mee kunt wegen bij opgaven binnen de regio. De mooie voorbeelden van de bijzondere archeologie en de inpassing van die waarden in het landschap kwamen aan bod. Het webinar kan hier worden teruggekeken. De bijdragen van de sprekers zijn gebundeld en aangevuld tot een publicatie die dient als kennisdocument en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Op basis daarvan kan een goed gesprek over ondergronds erfgoed in de omgeving gevoerd worden.

Het basisdocument is via onderstaande knoppen te downloaden. Daarnaast is meer te lezen over dit provinciale archeologiegebied in de glossy Schatrijk Oer-IJ en het verslag van de webinar. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

Losse bladzijden
In boekvorm

(Beeldverantwoording: Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en Provincie Noord-Holland)