Basisdocument Noordelijk Duingebied

Het landschap van strandwallen en strandvlakten in het Noordelijk Duingebied zijn ontstaan door de wind, rivieren en de zee. Op de hoge gronden vestigden zich al sinds de prehistorie bewoners. Later gingen mensen meer op de randen van de hoge gronden wonen en werden de veengebieden ontgonnen. Uit vrijwel alle perioden zijn vindplaatsen bekend, waardoor het gebied van belang is voor het archeologische verhaal van het gebied.

Hoewel door hedendaagse bewoning veel sporen uit het rijke verleden verloren zijn gegaan in het gebied, zijn sommige resten juist heel goed bewaard gebleven. Een archeologische opgraving kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren, maar de vindplaats wordt vernietigd. Hoe kun je zorgen voor een goede bescherming van archeologische resten, maar toch een zo volledig mogelijk verhaal vertellen en presenteren? Deze onderwerpen kwamen ter tafel tijdens een rondetafelgesprek, dat is uitgewerkt tot het Basisdocument Noordelijk Duingebied. Het basisdocument is via de onderstaande knop te downloaden. Het Steunpunt publiceerde over het gebied eveneens een SCHATRIJK. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

Download basisdocument

(Beeldverantwoording: Peter Saal, NMF Erfgoedadvies)