Basisdocument Gooi en Vechtstreek

Op diverse plekken in het Gooi zijn bijzondere archeologische ontdekkingen gedaan en vooral Hilversum en omgeving spant daarbij de kroon: uit álle bewoningsfases – van Paleolithicum tot heden – zijn vondsten gedaan die wijzen op menselijke activiteit en bewoning. De bevindingen zijn uniek, en daarom heeft Provincie Noord-Holland deze streek aangewezen als Provinciaal Archeologiegebied.

Maar wat kun of wat wil je met dit archeologisch erfgoed? Veel aandacht gaat naar de mogelijkheden om archeologische resten op locatie te behouden en beter beleefbaar te maken. Cultuurhistorie bestaat niet alleen uit topstukken en objecten; het is alom aanwezig en wordt actief door bewoners onderhouden en uitgedragen. Kortom: het lééft. Het Gooi en de Vechtstreek hebben bijzondere kwaliteiten die het behouden waard zijn en ook richting kunnen geven aan ontwikkelingen in de toekomst. Deze onderwerpen kwamen ter tafel tijdens een rondetafelgesprek, dat is uitgewerkt tot het Basisdocument Gooi- en Vechtstreek. Het basisdocument is via onderstaande knop te downloaden. Het Steunpunt publiceerde over het gebied eveneens de SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

Download basisdocument

(Beeldverantwoording: Schatvondst Muiderberg, fotograaf anoniem)