Archeoglossy Noordelijk Duingebied

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een archeoglossy’ uit waarin de topvondsten per archeologiegebied zijn gepresenteerd . De glossy biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Het duingebied tussen Camperduin en het Noordzeekanaal staat centraal in de derde editie van SCHATRIJK. De duinen bevatten een ongekend rijk bodemarchief. In het magazine staan prachtige archeologische vondsten, interviews, verhalen en zelfs recepten.

Lees hier de archeoglossy Noordelijk Duingebied

(Beeld: Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland)