Archeoglossy Zuidelijk Duingebied

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een archeoglossy’ uit waarin de topvondsten per archeologiegebied zijn gepresenteerd . De glossy biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Voor wie denkt dat het duingebied ten zuiden van het Noordzeekanaal uitsluitend rust en ruimte te bieden heeft, zal de nieuwe editie van SCHATRIJKnieuwe inzichten bieden. Het gebied is al duizenden jaren intensief bewoond door de mens. De prachtige voorwerpen die deze mensen hebben gebruikt en de sporen die ze hebben achtergelaten, staan centraal in de vierde uitgave van SCHATRIJK.

Lees hier de archeoglossy Zuidelijk Duingebied

(Beeld: Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland)