SCHATRIJK Oer-IJ

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een SCHATRIJK uit waarin de topvondsten per archeologiegebied worden gepresenteerd. De glossy Schatrijk biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Archeologiegebied het Oer-IJ heeft iets unieks: al sinds de prehistorie trotseerde men het natte deltagebied achter de duinen. Watergangen slingerden langs strandwallen door het veenweidelandschap. In dit bijzondere gebied werd geleefd, gewoond, gevaren en begraven. Meer lezen? De bijzondere archeologie en prachtige vondsten worden uitgelicht in de zesde editie van SCHATRIJK.

(Beeldverantwoording: BLKVLD uitgevers en Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?