SCHATRIJK Oer-IJ

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een SCHATRIJK uit waarin de topvondsten per archeologiegebied worden gepresenteerd. De glossy Schatrijk biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Archeologiegebied het Oer-IJ heeft iets unieks: al sinds de prehistorie trotseerde men het natte deltagebied achter de duinen. Watergangen slingerden langs strandwallen door het veenweidelandschap. In dit bijzondere gebied werd geleefd, gewoond, gevaren en begraven. Meer lezen? De bijzondere archeologie en prachtige vondsten worden uitgelicht in de zesde editie van SCHATRIJK.

Lees hier SCHATRIJK Oer-IJ

(Beeldverantwoording: BLKVLD uitgevers en Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland)