SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een archeoglossy’ uit waarin de topvondsten per archeologiegebied zijn gepresenteerd. De glossy biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Het Gooi en de Vechtstreek zijn twee gebieden met prachtige landschappen vol met verborgen schatten, zoals archeologische sporen en vondsten. Ze vertellen een deel van de geschiedenis van Noord-Holland, en zijn daarom aangewezen als provinciaal archeologiegebied. In deze editie worden deze gebieden uitgelicht.

(Beeld: Blikveld)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?