Archeoglossy Waterland

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een archeoglossy’ uit waarin de topvondsten per archeologiegebied zijn gepresenteerd . De glossy biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

Het Waterland is een oer Hollands landschap gevuld met veenweiden en polders. Tijdens de Middeleeuwen is het gebied compleet ontgonnen, wat een enorme landbouwproductie mogelijk maakten. Dit en meer wordt getoond in deze editie van SCHATRIJK.

Lees hier de archeoglossy Waterland