Actualiteiten & Ontwikkelingen Noord-Holland: Groen Erfgoed 31 oktober 2017

Groen erfgoed wint aan aandacht. Tijdens de Actualiteiten & Ontwikkelingen Noord-Holland, georganiseerd door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met de Erfgoedacademie en het Nationaal Restauratiefonds, werd dit onderwerp, met zicht op de prachtige groene omgeving van Sanatorium Zonnestraal, vanuit verschillende invalshoeken uitgediept. Het onderwerp ‘groen erfgoed’ werd breed benaderd: van cultuurlandschap tot villatuin, begraafplaats en militair erfgoed. De verschillende onderwerpen vulden elkaar mooi aan. Door de sprekers werden de verschillende onderwerpen vanuit de verschillende disciplines belicht. Drie thema’s kwamen in de diverse lezingen en discussies steeds naar voren.

(Beeld: Hans Peter Fölmi)

Download