Verslag themabijeenkomst Zonnepanelen – Erfgoedteam 2 oktober 2018

Veel monumenteneigenaren willen een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Zonnepanelen op je dak plaatsen is hip, bijna een statement: ´kijk, ik ben goed bezig´. Gemeenten krijgen daarom steeds vaker vragen over zonnepanelen op monumenten, maar hebben in deze discussie nog geen standpunt ingenomen. Daarnaast is het een trend om het duurzaamheidsbelang zwaar te laten meewegen bij restauraties en herbestemmingen van monumentale panden. Is dit een gewenste situatie voor het uiterlijk van beschermde gezichten en monumenten?

Wat vinden wij als erfgoedprofessionals? Zijn huizen in beschermde gezichten en monumenten geschikt voor het aanbrengen van zonnepanelen? En welke gevolgen heeft dit voor het beeld van het gebied of de monumentale waarden? Aan de hand van casussen uit Hilversum, Enkhuizen en Schagen, én twee toelichtingen op het overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking, gingen we de dialoog aan met ambtenaren, erfgoedadviseurs, de provincie Noord-Holland en de RCE.

Wat waren de conclusies van de dag en welke aanbevelingen kunnen we u doen? Via onderstaande knop kunt u het verslag van deze dag lezen.

Verslag themabijeenkomst zonnepanelen