Voorbeeldprojecten Herbestemming

 

Het Steunpunt is in 2017 gestart met het online-documenteren van herbestemmingsprojecten in de provincie Noord-Holland. De geselecteerde projecten vallen onder de categorieën agrarisch, religieus, militair of industrieel erfgoed.

De herbestemmingsvoorbeelden zijn niet alleen toegankelijk voor de Noord-Hollandse gemeenten, maar ook voor vakgenoten en andere geïnteresseerden. Jaarlijks worden projecten aangevuld, met als doel om zo te komen tot een uitgebreide herbestemmingsdatabase, waarin per project zowel de cultuurhistorie, als het herbestemmingsproces wordt beschreven ter inspiratie.

Voor het cultuurhistorische deel is het Steunpunt de samenwerking aangegaan met Oneindig Noord-Holland. De overige teksten zijn geschreven door onze tekstschrijvers Isabel van Lent en Sophie van Ginneken en zijn tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren aan de ene kant en de opdrachtgevers, uitvoerders, initiatiefnemers, gebruikers of eigenaren aan de andere kant.

In de teksten worden niet alleen de nieuwe functie van het project en het proces omschreven, maar worden ook de succesfactoren benadrukt, de struikelblokken uitgelicht en als conclusie tips gegeven, met als doel inspiratie te bieden voor vergelijkbare herbestemmingsinitiatieven in de toekomst.

Architectuurfotograaf Ossip van Duivebode maakte voor elk project de foto’s, van zowel het exterieur, als interieur.

Voorbeeldprojecten Herbestemming