Monumenten & Herbestemming

Met het programma ‘Monumenten & Herbestemming’ initieert het Steunpunt de dialoog tussen gemeenten en eigenaren, experts en bewoners over het behoud van karakteristieke gebouwen en het belang van herbestemming, ook als impuls voor het omringende gebied.

Het Steunpunt organiseert jaarlijks bijeenkomsten om de deelnemers op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen rond monumenten en herbestemming, kennis en ervaring hierover over te dragen, de discussie te bevorderen tussen overheden en andere betrokken partijen en de gelegenheid te bieden om een breed en deskundig netwerk op te bouwen.

De afgelopen jaren werden thema’s behandeld als eigenaarschap en de waarde van erfgoed voor gebiedsontwikkeling (2017), het organiseren van maatschappelijke betrokkenheid in de participatiemaatschappij (2018) en de Grote Stolpendag (2018), waarbij het behoud van de karakteristieke Noord-Hollandse stolpboerderijen centraal stond.

Daarnaast organiseert het Steunpunt expertmeetings, waarbij zij erfgoeddeskundigen en verschillende ontwerpende en creatieve disciplines bij elkaar brengt, om de benodigde kennis, inzichten en ervaring binnen een gemeente te bevorderen. De bijeenkomsten jagen restauratie en/of de herbestemming van monumenten aan.

Het Steunpunt organiseerde deze expertmeetings voor de gemeenten Zaanstad (Fronik Boerderij, Zaandam) en Wijdemeren (NERA-gebouw, Nederhorst den Berg) in 2017 en voor de gemeenten Waterland (De Poel, Zuiderwoude) en Diemen (Grote Rietschuur) in 2018.

Kijk voor alle informatie over de specifieke programmaonderdelen in de onderstaande submenu’s.

Voorbeeldprojecten Herbestemming

Het Steunpunt is in 2017 gestart met het online-documenteren van herbestemmingsprojecten in de provincie Noord-Holland. De geselecteerde projecten vallen onder de categorieën agrarisch, religieus, militair of industrieel erfgoed.

Dag van de Herbestemming

Deze dag gaat over actuele ontwikkelingen rond monumenten en herbestemming, kennis en ervaring overdragen, discussie bevorderen tussen overheden en andere betrokken partijen en gelegenheid bieden voor netwerken.

Expertmeetings Herbestemming

De bijeenkomsten jagen restauratie en/of de herbestemming van monumenten aan door deskundigen, gemeente, eigenaren en andere stakeholders bij elkaar te brengen, kennis over het gebied te leveren en de discussie aan te wakkeren.

Loods Herbestemming Monumenten

Peter Oussoren is de Loods Herbestemming Monumenten van de provincie Noord-Holland. Hij loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en verbindt bijzondere leegstaande gebouwen aan initiatieven.

Monumenten & Herbestemming in de Kennisbank