Monumenten & Herbestemming

Met het programma Monumenten & Herbestemming initieert het Steunpunt de dialoog tussen gemeenten en eigenaren, experts en bewoners over het behoud van karakteristieke gebouwen en het belang van herbestemming, ook als impuls voor het omringende gebied. Kijk voor meer informatie in het onderstaande submenu.

Voorbeeldprojecten Herbestemming

Het Steunpunt is in 2017 gestart met het online-documenteren van herbestemmingsprojecten in de provincie Noord-Holland. De geselecteerde projecten vallen onder de categorieën agrarisch, religieus, militair of industrieel erfgoed.

Dag van de Herbestemming

Deze dag gaat over actuele ontwikkelingen rond monumenten en herbestemming, kennis en ervaring overdragen, discussie bevorderen tussen overheden en andere betrokken partijen en gelegenheid bieden voor netwerken.

Expertmeetings Herbestemming

De bijeenkomsten jagen restauratie en/of de herbestemming van monumenten aan door deskundigen, gemeente, eigenaren en andere stakeholders bij elkaar te brengen, kennis over het gebied te leveren en de discussie aan te wakkeren.

Uitgelicht: Kerkenvisies

Het doel van de Kerkenvisie is om religieus erfgoed voor de toekomst te behouden. Bekijk hier informatie over subsidieaanvragen, een overzicht van Steunpunt activiteiten op dit vlak, voorbeelden van herbestemmingen en achtergronden.

Loods Herbestemming Monumenten

Peter Oussoren is de Loods Herbestemming Monumenten van de provincie Noord-Holland. Hij loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en verbindt bijzondere leegstaande gebouwen aan initiatieven.

Monumenten & Herbestemming in de Kennisbank