Voorbeeldprojecten Gebouwd erfgoed

Het Steunpunt is in 2017 gestart met het online-documenteren van Noord-Hollandse herbestemmings- en verduurzamingsprojecten. Per project worden de nieuwe functie, het proces, de succesfactoren en de struikelblokken beschreven en ter conclusie tips gegeven, met als doel inspiratie te bieden voor vergelijkbare herbestemmingsinitiatieven in de toekomst

Voor het cultuurhistorische deel is het Steunpunt de samenwerking aangegaan met Oneindig Noord-Holland. De rest van de tekst is geschreven door onze tekstschrijvers Isabel van Lent, Sophie van Ginneken en Primo Reh. Architectuurfotograaf Ossip van Duivenbode maakte voor elk project de foto’s, van zowel het exterieur, als interieur.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema gebouwd erfgoed. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ gebouwd erfgoed

Voorbeeldprojecten Gebouwd Erfgoed