Stolpen

 

De stolpboerderij is een belangrijke identiteitsdrager van het Noord-Hollandse cultuurlandschap. Op deze pagina bundelen we informatie die de stolpeigenaar én de ambtenaar op weg helpt bij het behouden van de stolp, waar mogelijk in relatie tot de omgeving.

Gemeenten spelen een centrale rol bij het behoud en de herbestemming van leegkomende stolpboerderijen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het behoud van individuele stolpen. In de handreiking ‘Vierkant achter de stolp 2.0 (2018) bespreken het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en de Boerderijenstichting allerlei methodes om (individuele) stolpen te borgen in gemeentelijk beleid, zoals de stolpaanduiding in bestemmingsplannen, splitsingsregelingen en het bieden van planologische verruiming bij cultuurhistorisch waardevolle stolpboerderijen.

Stolpenstructuren overstijgen het schaalniveau van erf en straat en zijn moeilijker in stand te houden dan een individueel perceel. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie heeft provincie Noord-Holland de bescherming van stolpenstructuren geïntroduceerd. Een nieuw instrument; het planologisch verankeren van een stolpenstructuur was nog niet eerder gedaan. In de onderstaande items onderzoeken we regelingen voor de bescherming van stolpenstructuren in bestemmingsplannen, en leggen we uit wat stolpenstructuren zijn en wat ze kenmerkt. Daarbij is ook een vooruitblik gegeven naar de Omgevingswet en het mogelijk vastleggen van stolpenstructuren in omgevingsplannen.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema gebouwd erfgoed. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ gebouwd erfgoed

Stolpen in de Kennisbank