Loods Herbestemming Monumenten

 

Peter Oussoren is de Loods Herbestemming Monumenten van de provincie Noord-Holland. Hij loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en verbindt bijzondere leegstaande gebouwen (monumenten) aan initiatieven. Doel is het gebruik en behoud van die bijzondere gebouwen.

De Loods Herbestemming Monumenten en het Steunpunt werken waar mogelijk zo veel mogelijk samen om hun gezamenlijke doel te bereiken: de herbestemming van monumenten binnen de provincie Noord-Holland te bevorderen.

De Loods Herbestemming Monumenten en het Steunpunt richten zich daarbij elk op een andere doelgroep:

  • De Loods richt zich op de (mogelijke) investeerders en initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten. Hij adviseert hen daarbij over de haalbaarheid van hun plannen en ondersteunt waar nodig tijdens de planvorming voor de mogelijke nieuwe functie op het commerciële en financiële (fondsen en subsidies) vlak en over de Provinciale en gemeentelijke regelgeving;
  • Het Steunpunt richt zich op het monument en de gemeentelijke ambtenaren die daar zorg voor moeten dragen en adviseert bij de herbestemmingsplannen op het gebied van rijks- en provinciaal beleid, de opgaven voor het behoud van de monumentale waarden en de ruimtelijke kwaliteit.

De focus ligt daarbij op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed. De loods werkt ook als adviseur op afstand mee aan de randvoorwaarden op het gebied van planologie, contractering, exploitatie en financiering. Bij herbestemmingsprojecten kunt u de loods raadplegen als u een gebouw of gebruiker, huurder of koper wilt vinden, het gebouw wilt aanpassen, u het bestemmingsplan wilt aanpassen, óf als u vragen heeft over contractvormen, financiering, duurzaamheid, samenwerking of gebiedsontwikkeling. Klik op deze link voor meer informatie.

Eigenaren, initiatiefnemers en exploitanten kunnen contact opnemen met: Peter Oussoren via loodsherbestemming@noord-holland.nl of 06-50498801.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema gebouwd erfgoed. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ gebouwd erfgoed