Dag van de Herbestemming

 

Het Steunpunt organiseert ieder jaar de Dag van de Herbestemming, met als doel om de deelnemers op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen rond monumenten en herbestemming, kennis en ervaring hierover over te dragen, de discussie te bevorderen tussen overheden en andere betrokken partijen en de gelegenheid te bieden voor de deelnemers om een breed en deskundig netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Bijzondere gebouwen verdienen het om hergebruikt te worden. Maar zinvolle herbestemming van een leegstaand gebouw is niet altijd vanzelfsprekend, zelfs niet in tijden van economische voorspoed. Met name de discussie over het gedeelde eigenaarschap blijkt lastig: de mensen die zich het meest gehecht voelen aan een gebouw zijn niet altijd formeel eigenaar.

Dag van de Herbestemming 2017

Actuele voorbeelden, die de afgelopen maanden veelvuldig in de media ter sprake kwamen, zijn de plannen voor de herbestemming van de Fronikboerderij in Zaanstad als zorginstelling én ontmoetingsplek voor de buurt, maar ook het Marineterrein in Amsterdam, dat in opdracht van de gemeente Amsterdam op vernieuwende, organische wijze wordt herontwikkeld. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseerde op donderdag 12 oktober 2017 de Dag van de Herbestemming NH, met het thema ‘Eigenaarschap – in de dynamiek van herbestemmen’, waarbij door sprekers en in deelsessies dieper ingegaan werd op dit actuele thema.

Dag van de Herbestemming 2018

Erfgoed in de participatiemaatschappij en het organiseren van maatschappelijke betrokkenheid. Hoe ga je slim om met de tijd, energie en kennis die buurtbewoners in hun omgeving willen steken? Hoe benader je eigenaren van potentiele monumenten? Participatie moet binnen de Omgevingswet permanent onderdeel van de beleids- en besluitvorming worden, ook als het gaat erfgoed. Hierover organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland op donderdag 20 september 2018 de Dag van de Herbestemming.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema gebouwd erfgoed. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ gebouwd erfgoed

Dag van de Herbestemming in de Kennisbank