Casestudies Herbestemming

De casestudies hebben als doel de benodigde kennis, inzichten en ervaring binnen een gemeente te bevorderen. De bijeenkomsten jagen restauratie en/of de herbestemming van monumenten aan door deskundigen, gemeente, eigenaren en andere stakeholders bij elkaar te brengen, kennis over het gebied te leveren en de discussie aan te wakkeren.

Tijdens de casestudies wordt geprobeerd antwoorden te vinden op (complexe) vraagstukken rond de restauratie en/of herbestemming van een monument en het omliggende gebied dat van cultuurhistorisch belang is. Geprobeerd wordt om de opgaven van nieuwe energie te voorzien door kennis te verzamelen/bundelen, partijen bij elkaar te brengen, de uitdagingen en kansen te benoemen en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen met behulp van experts. Onderstaande casestudies werkten steeds als ‘buitenboordmotor’ om de beoogde ontwikkelingen in een versnelling te brengen.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema gebouwd erfgoed. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ gebouwd erfgoed

Casestudies Herbestemming