Gebouwd erfgoed

Met het programma Gebouwd erfgoed, duurzaamheid en benutting initieert het Steunpunt de dialoog tussen gemeenten en eigenaren, experts en bewoners over het behoud van karakteristieke gebouwen en het belang van herbestemming, ook als impuls voor het omringende gebied. Kijk voor meer informatie in het onderstaande submenu.

Ode – omgevingskwaliteit door erfgoed

Het tijdschrift ode biedt inspiratie voor het dagelijkse erfgoedwerk met verhalen, interviews en goede voorbeelden uit de rijke voorraad Noord-Hollands erfgoed.

Voorbeeldprojecten Gebouwd Erfgoed

Het Steunpunt is in 2017 gestart met het online-documenteren van herbestemmings- en verduurzamingsprojecten in de provincie Noord-Holland. De geselecteerde projecten vallen onder de categorieën agrarisch, religieus, militair of industrieel erfgoed.

Masterclasses

In november 2020 begon er een reeks masterclasses over monumenten en onderhoud. Een greep uit de onderwerpen: gevelmetselwerk, dakbedekking, beglazing en houtrot. In 2021 worden er masterclasses gegeven over een nieuwe reeks onderwerpen.

Stolpen

De stolpboerderij is een belangrijke identiteitsdrager van het Noord-Hollandse cultuurlandschap. Onder deze tegel bundelen we informatie die de stolpeigenaar én de ambtenaar op weg helpt bij het behouden van de stolp, waar mogelijk in relatie tot de omgeving.

Casestudies Herbestemming

De bijeenkomsten jagen restauratie en/of de herbestemming van monumenten aan door deskundigen, gemeente, eigenaren en andere stakeholders bij elkaar te brengen, kennis over het gebied te leveren en de discussie aan te wakkeren.

Uitgelicht: Kerkenvisies

Het doel van de Kerkenvisie is om religieus erfgoed voor de toekomst te behouden. Bekijk hier informatie over subsidieaanvragen, een overzicht van Steunpunt activiteiten op dit vlak, voorbeelden van herbestemmingen en achtergronden.

Loods Herbestemming Monumenten

Peter Oussoren is de Loods Herbestemming Monumenten van de provincie Noord-Holland. Hij loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en verbindt bijzondere leegstaande gebouwen aan initiatieven.

Dag van de Herbestemming

Deze dag gaat over actuele ontwikkelingen rond monumenten en herbestemming, kennis en ervaring overdragen, discussie bevorderen tussen overheden en andere betrokken partijen en gelegenheid bieden voor netwerken.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema gebouwd erfgoed. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ gebouwd erfgoed

Gebouwd erfgoed in de Kennisbank