Participatie

 

De Omgevingswet zet hoog in op participatie. Erfgoed biedt veel mogelijkheden voor het delen van kennis en het vergroten van draagvlak. Het steunpunt gaat hierover in gesprek met (lokale) erfgoedexperts, organiseert bijeenkomsten voor historische verenigingen en onderzoekt hoe belanghebbenden en lokaal erfgoed bij elkaar kunnen worden gebracht.

Blog: participatie en erfgoed

Door het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit beoogt het rijk meer ruimte te geven aan ideeën van initiatiefnemers en aan lokale afwegingen. Voor burgers, ondernemers en belangenorganisaties biedt het een kans om vooraf actief mee te denken over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Van gemeenten vraagt het een andere omgang met initiatiefnemers en een andere inrichting van de planvormingsprocessen. De wet geeft aan dat er participatie moet plaatsvinden, maar niet hoe dat moet, omdat gemeenten zo een werkwijze kunnen ontwikkelen die past in de lokale context.

Wat doen wij op dit gebied?

Wat gebeurt er al in ons netwerk?