Omgevingsvisie

 

In de omgevingsvisie moet aandacht worden besteed aan de kernwaarden van landschap, steden en dorpen, en de omgangsvormen met het cultureel erfgoed. Om gemeenten op weg te helpen heeft het Steunpunt de erfgoedmeetlat opgesteld en besteedt ze aandacht aan de gebiedsbiografie. Ook is er een kaart met omgevingsvisies per gemeente op de kaartviewer van het Steunpunt.

Verslag ‘bijeenkomst gebiedsbiografie en Omgevingswet’ (2019)
Kaartviewer

De omgevingsvisie brengt meerdere sectorale visies bijeen tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. Het biedt de kans om de identiteit van de gemeente duidelijk en integraal te verankeren in de toekomstvisie. De Omgevingsvisie moet uiterlijk 2023 gereed zijn en kan tussentijds bijgesteld worden. De gebiedsbiografie is een geschikt instrument om te gebruiken als onderlegger. De gebiedsbiografie geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van een gebied over een langere periode door invloed van de mens, benoemt de kernkwaliteiten en van daaruit richtinggevende principes voor toekomstige ontwikkelingen (c.q. de opgaven en ambities uit de Omgevingsvisie).

Wat doet het Steunpunt?

Meer informatie over dit onderwerp