Omgevingsplan

 

In het omgevingsplan worden alle regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen, ook die van erfgoed. Enkele onderwerpen waar het Steunpunt zich in verdiept zijn: de gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, het overzetten van de erfgoedverordening, erfgoedstructuren, het noteren van monumenten in het omgevingsplan.

Publicatie Erfgoed in het omgevingsplan (2021)

Elke gemeente heeft straks een gemeentedekkend omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn samengebracht. Bij het opstellen van het omgevingsplan moet een balans worden gevonden tussen het sectorale erfgoedbelang en het integrale belang van een goede omgevingskwaliteit. Gemeenten hebben tot 31 december 2029 de tijd om hun nieuwe omgevingsplan vast te stellen. Nieuw in de Omgevingswet is de mogelijkheid voor gemeenten om in het omgevingsplan regels op te nemen ten behoeve van het voorkomen van aantasting van de omgeving van het monument en het karakter van beschermde stads- of dorpsgezichten of cultuurlandschappen.

Wat doen wij op dit gebied?

Wat gebeurt er al in ons netwerk?