Bijeenkomsten

 

Het Steunpunt organiseert masterclasses, webinars, maar staat ook klaar voor op maat gemaakte bijeenkomsten voor gemeenten. Jaarlijks organiseren de RCE en het steunpunt een cursus over Erfgoed in de omgevingswet.

Het Steunpunt organiseert op maat gemaakte bijeenkomsten voor gemeenten. Afgelopen jaar was het Steunpunt te gast bij de gemeenten Haarlem, Heemstede, Beverwijk en Velsen en Alkmaar. Het doel was om te kijken welke plek erfgoed in de omgevingsvisie kan innemen, hoe erfgoed op tijd kan worden aangehaakt en welke stappen de afdelingen erfgoed kunnen ondernemen om op tijd klaar te zijn met hun inbreng. Het benoemen van kernkwaliteiten is er daar één van. In november 2020 begon er een reeks masterclasses over de Omgevingswet en het cultuurlandschap. Een greep uit de onderwerpen: erfgoed in de omgevingsvisie en de gebiedsbiografie. In 2022 worden er masterclasses gegeven over een nieuwe reeks onderwerpen.

Heeft uw gemeente ook behoefte aan een kennis-impuls van buitenaf, of wilt u met een interdisciplinair team sparren over vernieuwing van het erfgoedbeleid in het omgevingsplan? Neem dan contact op met Kim Zweerink om te bespreken hoe we voor uw gemeente een bijeenkomst op maat kunnen ontwikkelen.

De laatste bijeenkomsten over Erfgoed in de Omgevingswet

De laatste Masterclasses over de Omgevingswet