Erfgoed in de Omgevingswet


Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland organiseert bijeenkomsten om ambtenaren erfgoed en anderen te ondersteunen bij de veranderingen die de Omgevingwet met zich meebrengt. Ook bieden we u een overzicht van relevante beleidsstukken en actuele ontwikkelingen.

Binnen enkele jaren wordt de Omgevingswet van kracht. Voor erfgoed biedt dit de mogelijkheid om integraal en vroegtijdig onderdeel uit te maken van het ruimtelijk beleid. Een uitdagende en complexe omslag. Omgevingsvisies en -plannen moeten geschreven, kernkwaliteiten benoemd, werkprocessen herzien en participatie trajecten op touw gezet. Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland ondersteunt gemeenten hierbij op het gebied van erfgoed.

Bijeenkomsten

Het Steunpunt organiseert op maat gemaakte bijeenkomsten voor gemeenten. Afgelopen jaar waren we te gast bij de gemeenten Haarlem, Heemstede, Beverwijk en Velsen en Alkmaar.

Cursus Erfgoed in de Omgevingswet

Samen met de RCE organiseert het Steunpunt regelmatig cursussen Erfgoed in de omgevingswet. Hoe dan? Ambtenaren van diverse Noord-Hollandse gemeenten komen bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

Artikel Erfgoed in de Omgevingswet

Samen met Sarah Ros publiceerde het Steunpunt het artikel Erfgoed in de Omgevingswet. Hierin wordt de huidige stand van zaken op een rijtje gezet. Beschreven wordt de bescherming en zorgvuldige omgang met erfgoed binnen de verschillende instrumenten van de omgevingswet.

Expertmeeting

Samen met een groep experts heeft het Steunpunt onderzocht welke onderwerpen we de komende tijd uitdiepen, zoals participatie of de omgeving van het monument. Voor gemeenten is het belangrijk te weten: hoe gaan we deze klus klaren? En welke voorbeelden kunnen ons helpen?

De Omgevingswet in de Kennisbank