Erfgoed in de Omgevingswet

 

In de Omgevingswet krijgt cultureel erfgoed een bredere reikwijdte en een meer integrale positie dan we gewend zijn onder de huidige wet- en regelgeving en in beleid. Het Steunpunt ondersteunt gemeenten met deze omslag door middel van onderzoek, publicaties, masterclasses, uitwisseling en op maat samengestelde bijeenkomsten.

Cultureel erfgoed maakt onderdeel uit van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet, namelijk een gezonde en veilige leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. Integratie biedt kansen om cultureel erfgoed een brede reikwijdte en een vanzelfsprekende rol te geven in de visies en afwegingen van gemeenten. De verschuiving van objectgericht naar een breder en meer integraal erfgoedbeleid zal de komende jaren haar neerslag moeten vinden in de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Het biedt (nieuwe) kansen voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie brengt meerdere sectorale visies bijeen tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie moet uiterlijk 2023 gereed zijn en kan tussentijds bijgesteld worden.

Omgevingsplan

Elke gemeente heeft straks een gemeentedekkend omgevingsplan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn samengebracht. Gemeenten hebben tot 31 december 2029 de tijd om hun nieuwe omgevingsplan vast te stellen.

Participatie

De Omgevingswet zet hoog in op participatie. Erfgoed biedt veel mogelijkheden voor het delen van kennis en het vergroten van draagvlak.

Archeologie

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een aantal rijksregels overgedragen aan gemeenten en de gemeenten worden meestal bevoegde overheid voor het verlenen van vergunningen betreffende archeologische rijksmonumenten.

Publicaties

Het Steunpunt doet, soms samen met externe experts, onderzoek naar aspecten rondom de omgevingswet en publiceert hierover. Ook schrijven we artikelen en blogs. Hier zijn onze publicaties te vinden.

Bijeenkomsten

Het Steunpunt organiseert op maat gemaakte bijeenkomsten voor gemeenten. Hier vind je alle bijeenkomsten die wij organiseren rondom de Omgevingswet.

De Omgevingswet in de Kennisbank