Voorbeeldprojecten energietransitie en klimaatadaptatie

 

Het Steunpunt documenteert sinds 2018 energietransitie- en klimaatadaptatievoorbeeldprojecten online. Goede landschappelijke inpassing en een goede omgang met het cultuurlandschap zijn de gemene deler van alle geselecteerde projecten.

Deze voorbeeldprojecten zijn niet alleen toegankelijk voor de Noord-Hollandse gemeenten, maar ook voor vakgenoten en andere geïnteresseerden. De eerste voorbeeldprojecten binnen dit thema hebben zonnevelden als onderwerp. We hebben echter de ambitie om meer onderwerpen aan bod te laten komen. Jaarlijks worden de projecten aangevuld, om te komen tot een uitgebreide database met goede voorbeelden van de ruimtelijke inpassing van de energietransitie en klimaatadaptatie.

In de teksten wordt niet alleen het tot stand komen van het project omschreven, maar worden ook de succesfactoren benadrukt, de struikelblokken uitgelicht en als conclusie tips gegeven, met het doel inspiratie te bieden voor vergelijkbare initiatieven in de toekomst.

De teksten zijn geschreven door Rosanne Bruinsma en Aniek de Jong en zijn tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met de betrokken ambtenaren aan de ene kant en de opdrachtgevers, uitvoerders, initiatiefnemers, gebruikers of eigenaren aan de andere kant.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Cultuurlandschap

Voorbeeldprojecten energietransitie en klimaatadaptatie