Kaartviewer

 

Voor veel erfgoed is de relatie tot de omgeving van groot belang. Voor het cultuurlandschap geldt zelfs dat het de ruimtelijke context vormt. De kaartviewer van het Steunpunt is een goed hulpmiddel om het Noord-Hollandse erfgoed in zijn (historische) context te beschouwen. Daarnaast bieden de kaarten een mooi overzicht van het erfgoed in de provincie.

Naar de kaartviewer

De viewer bevat veel bestaande kaartlagen van andere organisaties zoals de RCE en de provincie. Kaartlagen met gewaardeerd erfgoed, zoals rijksmonumenten en provinciale monumenten, maar ook kaartlagen met thematische inventarisaties zoals kerken, gemalen, molens en ruilverkavelingen. Daarnaast zijn er een aantal basiskaarten en datasets opgenomen, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Kadastrale kaart, gegevens van Ruimtelijkeplannen.nl, het actuele hoogtebestand (AHN2) en verschillende (historische) topografische kaarten. De viewer biedt de mogelijkheid om deze lagen bovenop elkaar af te beelden om de gegevens zo ruimtelijk visueel te analyseren.

Voor hulp bij het gebruik van de kaarten of het downloaden en intern gebruiken van de kaarten kunt u contact opnemen met Lisa Timmerman.

Stolpenkaart

Naast de bestaande kaartlagen maakt het Steunpunt zelf ook kaartlagen. In samenwerking met de Boerderijenstichting “Vrienden van de Stolp” is de Stolpenkaart gemaakt. De kaart wordt gevoed door de beeldbank van de boerderijenstichting en wordt continu ge-update. Er staan ruim 5500 stolpen (waaronder gesloopte stolpen en nieuwbouwstolpen) in de kaartlaag met veel informatie over de afzonderlijke stolpen.

Buitenplaatsen

In 2017 is het Steunpunt begonnen met een inventarisatie van (verdwenen) buitenplaatsen in Noord-Holland op basis van literatuur. De inventarisatie was vooral bedoeld als kwantitatieve dataset waarin zoveel mogelijk informatie en literatuur over zoveel mogelijk buitenplaatsen staat. In 2018 zijn de buitenplaatsen uit de dataset voor zover mogelijk op kaart gezet en als kaartlaag aan de viewer toegevoegd. Het is nu in één oogopslag zichtbaar of er een buitenplaats in een bepaald gebied ligt of heeft gelegen en met een druk op de knop komt er informatie over die buitenplaats naar voren.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Cultuurlandschap