Bijeenkomsten

 

Het Steunpunt organiseert ieder jaar verschillende bijeenkomsten of casestudies om het rijk gevarieerde cultuurlandschap binnen de provincie Noord-Holland onder de aandacht te brengen van gemeenten, experts en andere betrokkenen.

Het cultuurlandschap staat onder druk, en die druk zal door de aankomende energietransitie alleen maar verder toenemen. Op welke manier kunnen we de bestaande landschappelijke kwaliteiten bewaken, versterken en gebruiken ter inspiratie bij toekomstige ontwikkelingen in het landelijk gebied. Dat is de telkens terugkerende vraag bij de verschillende soorten bijeenkomsten. Een greep uit de bijeenkomsten die het Steunpunt regelmatig organiseert:

  • Expedities waarbij we met experts en andere betrokkenen van een gebied naar oplossingen zoeken en te kijken hoe erfgoed kan worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen te verankeren in het landschap en de rijke cultuurhistorie beleefbaar te maken.
  • Bijeenkomsten om beleidsstukken als de Leidraad bekendheid te geven en uit te leggen hoe je de cultuurhistorische waarde van het cultuurlandschap vastlegt binnen de instrumentaria van de Omgevingswet, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
  • Excursies en bijeenkomsten over de ruimtelijke inpassing van de energietransitie in het cultuurlandschap.

Zie hier onder wat de bijeenkomsten mede hebben opgebracht.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Cultuurlandschap

Cultuurlandschap in de Kennisbank