Voorbeeldprojecten archeologie

Ons ondergrondse erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van onze cultuurhistorie. Echter blijft dit voor de meeste mensen aan het zicht onttrokken, omdat archeologie zich in de bodem bevindt. Daarom presenteert het Steunpunt voorbeeldprojecten, die inspiratie bieden om deze schatten boven de grond te krijgen.

Met de Voorbeeldprojecten archeologie toont het Steunpunt verschillende wijzen waarop archeologie kan worden meegenomen in de ruimtelijke ordening. Zo wordt ons ondergrondse erfgoed boven de grond gehaald.

De artikelen zijn tot stand gekomen door in gesprek te gaan met de ontwerpers en projectleiders van de projecten. De artikelen gaan niet alleen in op het ontwikkelingsproces, maar lichten ook uit wat de succesfactoren en valkuilen waren tijdens het uitvoeren van het project. Tot slot geven de betrokkenen tips met als doel inspiratie te bieden voor vergelijkbare initiatieven in de toekomst.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema archeologie. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Archeologie

Voorbeeldprojecten archeologie