Protocollen

Bij gemeenten bestaan vaak uiteenlopende vragen over de praktische omgang met archeologie of het bepalen van een stappenplan tot archeologische besluitvorming. Het Steunpunt biedt hulp.

Naast de loketfunctie van het steunpunt en de verschillende bijeenkomsten die het Steunpunt organiseert, verschijnen bij het Steunpunt ook diverse publicaties zoals kennisdocumenten en handreikingen. Soms is echter meer behoefte aan duidelijke instructies of richtlijnen met een sterk visuele component, bijvoorbeeld documenten die makkelijk buiten in het veld kunnen worden geraadpleegd. In dat geval kan het Steunpunt een protocol ontwikkelen in de vorm van een flyer of poster. Het Steunpunt publiceerde al het protocol vondstmeldingen en het protocol duinarcheologie, die hieronder kunnen worden gedownload.

Protocollen archeologie

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema archeologie. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Archeologie