Archeologiegebieden

Door de provincie Noord-Holland zijn 10 archeologiegebieden aangewezen die een bovenregionale archeologische waarde vertegenwoordigen. Dit zijn: Texel, Wieringen, Noordelijk duingebied, Zuidelijk duingebied, Oer-IJ, West-Friesland, Waterland, Vechtstreek, het Gooi, en de Waddenzee bij Texel.

Ieder jaar werpt het Steunpunt de schijnwerpers op één van de 10 archeologiegebieden. Dit doet het Steunpunt door het organiseren van rondetafelgesprekken, het opstellen van basisdocumenten en het vormgeven van de archeoglossy: SCHATRIJK. Samen zijn deze er toegespitst om gemeenten te inspireren over de kansen die het archeologisch erfgoed biedt.

Voor meer informatie over de tien archeologiegebieden, klik hier.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema archeologie. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Archeologie
Archeologiegebieden onder de aandacht

Voor het uitdiepen van een archeologieregio trapt het Steunpunt af met het organiseren van een rondetafelgesprek. Hierbij wordt samen met gemeenten, VVV’s, musea, archeologische en historische werkgroepen, geopark-werkgroepen en wetenschappers de archeologie in de regio onder de loep genomen. Daarnaast wordt ingegaan hoe de regio kan bijdragen aan de lokale identiteit, toerisme, recreatie en ruimtelijke ontwikkelingen. Zie onze bijeenkomsten voor wanneer de rondetafelgesprekken plaatsvinden.

Met de rondetafelgesprekken als basis worden basisdocumenten opgesteld. Deze bieden een overzicht van de beschikbare archeologische kennis per archeologiegebied en hoe deze benut kan worden door gemeenten.

Ten slotte geeft het Steunpunt ter promotie van het archeologisch erfgoed in Noord-Holland ieder jaar een archeoglossy uit, waarin de topvondsten per archeologiegebied zijn gepresenteerd. De glossy’s bieden een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en dienen als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.

(Beeldverantwoording: Provincie Noord-Holland)De tien archeologiegebieden