Archeologie

Archeologie vormt een belangrijk onderdeel van ons waardevolle cultuurlandschap. Het Steunpunt brengt deze archeologische waarden aan het licht en ondersteunt gemeenten bij de rol die archeologie kan spelen in het versterken van onze ruimtelijke kwaliteit.

De verantwoordelijkheid van de zorg voor het archeologisch erfgoed ligt bij gemeenten en de provincie. Namens de provincie Noord-Holland biedt het Steunpunt inspiratie en informatie aan om gemeenten te enthousiasmeren over ons ondergrondse erfgoed. Dit doet het Steunpunt door ieder jaar één van de archeologiegebieden van Noord-Holland in de schijnwerpers te zetten.

Archeologieregio’s

Archeologie vormt een belangrijk onderdeel van ons waardevolle cultuurlandschap. Tien gebieden die samen de staalkaart vormen van de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland, zijn door de provincie aangewezen als archeologisch gebied van provinciaal belang.

Basisdocumenten Noord-Holland

De basisdocumenten brengen per provinciaal archeologiegebied de belangrijkste archeologische gegevens en inzichten bijeen, aangevuld met informatie en thema’s die tijdens de Ronde-Tafelgesprekken naar voren zijn gekomen.

Archeoglossy

In opdracht van provincie Noord-Holland heeft het Steunpunt een archeoglossy ontwikkeld met de naam SCHATRIJK. Dit magazine belicht de provinciale archeologiegebieden. SCHATRIJK dient als inspiratie voor bestuurders, ambtenaren en ontwikkelaars.

Protocollen

Veel gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van standaardteksten voor beleidsplannen of vragen over welke stappen moeten worden genomen in de archeologische besluitvorming. Het Steunpunt kan daarbij ondersteunen.

Voorbeeldprojecten Archeologie

Ons ondergrondse erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van onze cultuurhistorie. Echter blijft dit voor de meeste mensen aan het zicht onttrokken, omdat archeologie zich in de bodem bevindt. Daarom geeft het Steunpunt voorbeeldprojecten die inspiratie bieden om deze schatten boven de grond te krijgen.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema archeologie. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Archeologie

Archeologie in de Kennisbank