Thema’s

Wij organiseren bijeenkomsten en voeren onderzoek uit om gemeenten te ondersteunen bij hun erfgoedtaken; om gemeenten te inspireren, te helpen bij het organiseren van draagvlak en hun netwerk te versterken. Heeft u vragen, suggesties of ideeën voor bijeenkomsten of erfgoed-thema’s die aandacht behoeven? Laat het ons dan weten via contact.

Erfgoed in de Omgevingswet

In de Omgevingswet krijgt cultureel erfgoed een bredere reikwijdte en een meer integrale positie. Het Steunpunt ondersteunt gemeenten met deze omslag door middel van onderzoek, publicaties, masterclasses, uitwisseling en op maat samengestelde bijeenkomsten.

Gebouwd erfgoed

Het Steunpunt adresseert leegstand en het verval van gebouwd monumentaal erfgoed in Noord-Holland. Zij initieert de dialoog tussen gemeenten en eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners. Zo krijgt ook het omringende gebied een impuls.

Archeologie

In de afgelopen jaren is de rol van de provincie ten opzichte van het archeologische beleid van de gemeenten veranderd. De provincie schrijft in haar cultuurbeleid dat archeologie als ondergrond een belangrijk onderdeel is van ons waardevolle cultuurlandschap.

Cultuurlandschap

Het cultuurlandschap is bij uitstek een thema dat op provinciaal niveau aandacht behoeft. Het Noord-Hollandse landschap kent specifieke structuurdragers – waterlopen, historische ontginningen, begraven landschappen, dijken, enz. – die gemeentegrenzen overschrijden.