Thema’s

Wij organiseren bijeenkomsten en voeren onderzoek uit om gemeenten te ondersteunen bij hun erfgoedtaken; om gemeenten te inspireren, te helpen bij het organiseren van draagvlak en hun netwerk te versterken. Heeft u vragen, suggesties of ideeën voor bijeenkomsten of erfgoed-thema’s die aandacht behoeven? Laat het ons dan weten via contact.

Archeologie

In de afgelopen jaren is de rol van de provincie ten opzichte van het archeologische beleid van de gemeenten veranderd. De provincie schrijft in haar cultuurbeleid dat archeologie als ondergrond een belangrijk onderdeel is van ons waardevolle cultuurlandschap.

Cultuurlandschap

Het cultuurlandschap is bij uitstek een thema dat op provinciaal niveau aandacht behoeft. Het Noord-Hollandse landschap kent specifieke structuurdragers – waterlopen, historische ontginningen, begraven landschappen, dijken, enz. – die gemeentegrenzen overschrijden.

Monumenten & Herbestemming

Het Steunpunt adresseert leegstand en het verval van gebouwd monumentaal erfgoed in Noord-Holland. Zij initieert de dialoog tussen gemeenten en eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners. Zo krijgt ook het omringende gebied een impuls.

Erfgoed in de Omgevingswet

Het Steunpunt organiseert bijeenkomsten om ambtenaren erfgoed en anderen te ondersteunen bij de veranderingen die de Omgevingwet met zich meebrengt. Ook bieden we u een overzicht van relevante beleidsstukken en actuele ontwikkelingen.