Netwerkbijeenkomsten 2018-04-24T10:43:51+00:00

Netwerkbijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor diegene die binnen hun gemeente betrokken zijn bij erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, om het regionale netwerk van gemeenten te versterken en te profiteren van onze én elkaars kennis, ervaring en visies.

Jaarlijks organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland netwerkbijeenkomsten voor de vijf regio’s Noord-Holland Noord, West-Friesland, Noord- en Zuid-Kennemerland, Laag Holland en Noord-Holland Zuid. Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden provinciale thema’s behandeld (o.a. cultuurlandschap, Omgevingswet, archeologie en herbestemming) gericht op bredere ruimtelijke opgaven en integrale werkwijze.

Inspirerende locaties
In 2017 werden deze bijeenkomsten georganiseerd op vijf bijzondere herbestemmings- of Wederopbouw-locaties in: de bibliotheek ‘School 7’ in Den Helder, het voormalig raadhuis in Medemblik, het raadhuis Velsen in IJmuiden, de brouwerij ‘Hoop’ in Zaandam en fort ‘Werk IV’ in Bussum.
Dit jaar vonden de bijeenkomsten plaats in: de Raadhuiszaal in Weesp, het Huys Egmont in Egmond aan den Hoef, het Wieringer Eilandmuseum in Hippolytushoef en het Stoomtrammuseum in Hoorn.

Meer informatie
Een overzicht van de netwerkbijeenkomsten in 2018 vindt u onder ‘Bijeenkomsten‘. Verslagen van de netwerkbijeenkomsten in 2017 vindt u in onze Kennisbank onder ‘Downloads‘.

Bekijk hier de terugblik netwerkbijeenkomsten 2018.

Tags

Ondergronds religieus erfgoed

De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

Het Steunpunt organiseerde dit jaar vier goed bezochte Netwerkbijeenkomsten. Thema’s varieerden van Omgevingswet tot archeologie en aardkundige monumenten.

Noord-Holland wil energietransitie versnellen

Provincie Noord-Holland - "De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.

Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...