Loods Herbestemming 2018-04-06T16:18:15+00:00

Loods Herbestemming

Peter Oussoren is de Loods Herbestemming van de provincie Noord-Holland. Hij loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en verbindt bijzondere leegstaande gebouwen (monumenten) aan initiatieven. Doel is het gebruik en behoud van die bijzondere gebouwen.

De Loods Herbestemming en het Steunpunt werken waar mogelijk zo veel mogelijk samen om hun gezamenlijke doel te bereiken: de herbestemming van monumenten binnen de provincie Noord-Holland te bevorderen.

De Loods Herbestemming en het Steunpunt richten zich daarbij elk op een andere doelgroep:

  • De Loods richt zich op de (mogelijke) investeerders en initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten. Hij adviseert hen daarbij over de haalbaarheid van hun plannen en ondersteunt waar nodig tijdens de planvorming voor de mogelijke nieuwe functie op het commerciële en financiële (fondsen en subsidies) vlak en over de Provinciale en gemeentelijke regelgeving;
  • Het Steunpunt richt zich op het monument en de gemeentelijke ambtenaren die daar zorg voor moeten dragen en adviseert bij de herbestemmingsplannen op het gebied van rijks- en provinciaal beleid, de opgaven voor het behoud van de monumentale waarden en de ruimtelijke kwaliteit.

De focus ligt daarbij op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed. De loods werkt ook als adviseur op afstand mee aan de randvoorwaarden op het gebied van planologie, contractering, exploitatie en financiering. Bij herbestemmingsprojecten kunt u de loods raadplegen als u een gebouw of gebruiker, huurder of koper wilt vinden, het gebouw wilt aanpassen, u het bestemmingsplan wilt aanpassen, óf als u vragen heeft over contractvormen, financiering, duurzaamheid, samenwerking of gebiedsontwikkeling. Klik op deze link voor meer informatie.

Eigenaren, initiatiefnemers en exploitanten kunnen contact opnemen met: Peter Oussoren via loodsherbestemming@noord-holland.nl of 06-50498801.

Ondergronds religieus erfgoed

De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

Het Steunpunt organiseerde dit jaar vier goed bezochte Netwerkbijeenkomsten. Thema’s varieerden van Omgevingswet tot archeologie en aardkundige monumenten.

Noord-Holland wil energietransitie versnellen

Provincie Noord-Holland - "De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.

Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...

Tags