Dag van de Herbestemming 2018-04-03T14:22:17+00:00

Dag van de Herbestemming

Het Steunpunt organiseert ieder jaar de Dag van de Herbestemming, met als doel om de deelnemers op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen rond monumenten en herbestemming, kennis en ervaring hierover over te dragen, de discussie te bevorderen tussen overheden en andere betrokken partijen en de gelegenheid te bieden voor de deelnemers om een breed en deskundig netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Bijzondere gebouwen verdienen het om hergebruikt te worden. Maar zinvolle herbestemming van een leegstaand gebouw is niet altijd vanzelfsprekend, zelfs niet in tijden van economische voorspoed. Met name de discussie over het gedeelde eigenaarschap blijkt lastig: de mensen die zich het meest gehecht voelen aan een gebouw zijn niet altijd formeel eigenaar. Actuele voorbeelden, die de afgelopen maanden veelvuldig in de media ter sprake kwamen, zijn de plannen voor de herbestemming van de Fronikboerderij in Zaanstad als zorginstelling én ontmoetingsplek voor de buurt, maar ook het Marineterrein in Amsterdam, dat in opdracht van de gemeente Amsterdam op vernieuwende, organische wijze wordt herontwikkeld. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseerde op donderdag 12 oktober 2017 de Dag van de Herbestemming NH, met het thema ‘Eigenaarschap – in de dynamiek van herbestemmen’, waarbij door sprekers en in deelsessies dieper ingegaan werd op dit actuele thema.

Ondergronds religieus erfgoed

De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

Terugblik netwerkbijeenkomsten 2018

Het Steunpunt organiseerde dit jaar vier goed bezochte Netwerkbijeenkomsten. Thema’s varieerden van Omgevingswet tot archeologie en aardkundige monumenten.

Noord-Holland wil energietransitie versnellen

Provincie Noord-Holland - "De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.

Erfgoed in de Omgevingswet

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...

Tags